Z-Health

Använd knoppen för att fixa kroppen!

Z-Health är en terapiform som fokuserar på att förbättra förbindelsen mellan hjärnan och kroppen för att reducera smärta och återfå rörlighet och funktion.

Du får nytta av Z-Health om:

* Du har kronisk eller återkommande smärta.

* Du har beständig eller återkommande brist på rörelseomfång.

* Du har haft en huvudskada och kämpar med olika symptom sen dess.

* Du har upprepad migrän, yrsel eller åksjuka.

Z-Health uppfanns av Dr. Eric Cobb och Kathy Mauck. Metoden syftar till att återuppbygga ditt nervsystem så att din smärta och ditt obehag minskas och att du kan förbättra din hälsa och maximera din prestanda.

I Z-Health arbetar man med tre olika metoder för att påverka det centrala nervsystemet och det är genom : syn, balans och speciell orientering.

Genom mycket specifika övningar riktade mot ovannämnda system kan din kropp och ditt nervsystem påverkas och justeras för att minska smärta och återfå full rörelse i lederna.

Grundprincipen är: Ditt nervsystem är fokuserat på din överlevnad. Därför tar det alltid hänsyn till allt, inklusive dina rörelser, vision, balans och omgivning och försöker eliminera hot.

Om ingången är otillräcklig, obalanserad eller om det finns ojämlikhet mellan vad de olika sinnena säger till hjärnan, kommer nervsystemets skyddsmekanism att leda till minskad rörlighet och snabbhet, trötthet eller oftare smärta. Nervsystemet arbetar alltid för att skydda dig.

Nervsystemet kan anpassa sig genom livet, vilket innebär att du alltid kan förbättra det. Detta görs genom ett antal systematiska bedömningar som används för att avgöra om en övning hjälper individen eller inte.

Eftersom det är ett aktivt terapisystem får du specifika neurologiska övningar att träna dagligen. Det här är för att återställa korrekt anslutning/kommunikation mellan hjärnan och kroppen och minska risknivåerna och därmed behovet av att ”skyddsmekanismen” ska sättas på.