Kiropraktik har stigit från mörker till att bli det populäraste "alternativa" vårdyrket utanför den traditionella medicinen.

Denna ojämförliga succé kan bara bero på en sak: RESULTAT!

Kiropraktisk behandling har visat sig vara oerhört effektiv på många åkommor, från huvudvärk till ischias.

Trots att det har blivit accepterat att säga att vi "behandlar" huvudvärk eller ländryggssmärta, är det snarare en analys av ryggraden vi gör för att avslöja funktionsproblem (dysfunktioner i lederna) som av erfarenhet oftast är den troliga orsaken till symptomen.

För de flesta medicinska behandlare och människor i allmänhet är det inte längre kontroversiellt att kiropraktorer behandlar smärtsymptom som har påvisats härröra sig från ryggraden. Det blir däremot livliga diskussioner när ämnet gäller symptom som inte är lika tydligt sammanlänkade med ryggraden. Det är relativt enkelt att förstå hur problem i ländryggen kan irritera ischiasnerven och leda till bensmärta. Det är inte fullt lika enkelt att förstå hur besvär i bröstkorgens ryggrad kan leda till att någon har astma, till exempel.

Symptom som astma, IBS (Irritable Bowel Syndrome), återkommande öroninfektioner etc har många olika orsaker (etiologier), många av dem har absolut ingenting med ryggraden att göra och det är osannolikt att dessa problem svarar på kiropraktisk behandling. Trots detta har vår erfarenhet visat att vissa av dessa symptom orsakats av problem i ryggraden och kommer att svara oerhört bra på vår behandling.

Så hur vet du om ett problem av detta slag svarar bra på kiropraktisk behandling? Det frustrerande svaret är att det vet du inte. När det rör sig om mer diffusa problem har vi ännu inte klara indikatorer på vilka fall som kommer att svara bra och vilka som inte kommer at göra det. Vi kan endast söka efter dysfunktioner i relevanta områden av ryggraden, söka indikationer i fall det inte kommer att fungera och starta en kort behandlingsomgång på kliniken om vi ser tillräckligt med kliniska indikatorer på att det kommer att ge resultat.

Många har med dessa typer av problem har lidit i flera år letat överallt och försökte flera lösningar utan att få någon lättnad. Även om detta är frustrerande, har de faktiskt rensa bort andra möjliga lösningar på egen hand. Varje gång en lösning har misslyckats, ökar sannolikheten för framgång med kiropraktisk behandling.

Vi kan givetvis även se den nuvarande bristen på vetenskapliga bevis, bristande förståelse och bristande respekt från somliga inom den medicinska professionen, överväga risken för misslyckande och besluta att det är enklare att inte erbjuda hjälp för att lösa denna typen av problem och låta patienter fortsätta med sitt lidande.

Vi är helt enkelt inte den sortens yrkesutövare. Vi är här för att hjälpa våra patienter, inte för att vara alla andra till lags.